EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.02.
6100/11141-3/2022
Vasi SÉFA Kft
9789 Sé, Móricz Zsigmond utca 17
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés, illetve erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.  Az Ügyfél a fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó értékesítési tevékenységét korábban úgy reklámozta, hogy a hirdetésben technikai azonosító számát nem tüntette fel. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 5. cikk; Evt. 90/F. § (1);  EUTR Korm.r. 2.§ (2);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Vasi SÉFA Kft.-t                                                                        

1. figyelmeztetésben részesítem;
2. 100.000,- Ft – azaz Egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: