EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.10.19
6100/13664-8/2021
Magyar Közút Nonprofit Zrt
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét, mely alapján az ellenőrzés alá vont fatermék illegális fakitermelésből származónak minősül. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait) és erdei faválasztékok 2021. üzleti év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (7) a) és e); EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90/F. § (1); EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    400.000,- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki Monor, Országút-ipartelep 4913/32 hrsz.-ú telephelye és az ott végzett tevékenység, ill. más, a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységével érintett telephelyei és az azokon végzett tevékenységek tekintetében határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.
3.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/13664-1/2021. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján Monor, Országút-ipartelep 4913/32 hrsz. ú telephelyen zár alá vett 146,7 m3 fehér akác, tövises lepényfa, hazai nyár (fafajcsoport), csertölgy fafajú tűzifa elkobzását helybenhagyólag. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: