EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.12.14.
6100/24193-3/2021
Káplár Fatelep
2600 Vác, Szent László út 40
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása 

Megállapítások: Megfelelő tartalmú származási, illetve nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, így a fentiek alapján az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Káplár Fatelep-et (cím: 2600 Vác, Szent László út 40., adószám: 26576248-2-13, technikai azonosítószám: AA633549, képviseltre jogosult: Káplár András ügyvezető) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 50.000,-Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: