EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.12.03.
6100/24182-9/2021
Rada Tamás
7530 Kadarkút, Nagy u. 61.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés hiányosság megszüntetésére 

Megállapítások:  Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 7. § (3); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Rada Tamás EV.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának hatóságom részére történő bejelentésének határozatom véglegessé válásától számított 15 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: