EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.10.
6100/21752-5/2022
Nagy Bertold
3253 Istenmezeje, Bem József u. 2.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: fatermék elkobzása  

Megállapítások: A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nagy Bertold EV.-vel  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/21752-1/2022. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján a 3143 Mátranovák, Szabadság út 72. szám alatti telephelyén zár alá vett fatermék egészének elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: