EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.09.22.
6100/13788-7/2022
Dr. Kónya Sándor
6720 Szeged, Oskola u. 23. I/2
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a) - c) pontjai szerinti kötelezettségét. Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a) - c); Evt. 90/A. § (6); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva dr. Kónya Sándort (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) teljes körű létrehozásáig és az arról szóló dokumentáció hatóságomhoz történő megküldéséig és beérkezéséig. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: