EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.06.21.
6100/12471-2/2022
Robi-Fa Kft
2161 Csomád, Táncsics u. 9
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / bevétel elkobzása  

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1); Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Robi-Fa Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem a Ráckeve 82 A és a Ráckeve 84 B erdőrészletek fakitermelésére vonatkozó műveleti lapokon, valamint az elvégzett fakitermelésekre vonatkozó bejelentésekben megadott mennyiségeken felül az Ügyfél által a Ráckeve 82 A erdőrészletből származóként eladott, illegális eredetűnek minősülő  374,77 m3 faanyag értékesítéséből, valamint a Ráckeve 84 B erdőrészletből származóként eladott, illegális eredetűnek minősülő 177,314 m3 faanyag értékesítéséből  származó bevételek (4.684.625,- Ft + 2.659.710,- Ft), azaz összesen 7.344.335,- Ft, – azaz hétmillió-háromszáznegyvennégyezer-háromszázharmincöt forint – elkobzását, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289782-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: