EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.10.19
6100/2724-16/2021
Baktaholz Kft
4561 Baktalórántháza, Vasút utca 73
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt  

Megállapítások: Az Ügyfél felhívásomra megküldte a 2021. március 1-től hatályos kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (DDS) leírását, így ezen időpont előtt annak hiányát kellett megállapítanom. Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A 2020. és 2021. üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a)-c); Evt. 90/A. § (6);  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 8. § (3); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva BAKTAHOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 250.000,- Ft – azaz kettőszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: