EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.07.23
6100/12446-6/2021
Mudris Nándor
7095 Iregszemcse, Dózsa György utca 48.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó értékesítési tevékenységét úgy reklámozta, hogy a hirdetésben technikai azonosító számot nem tüntetett fel, ezáltal az Ügyfél megsértette a EUTR Korm.r. 2. § (2) bekezdése szerinti forgalomba hozatali rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6);  Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR Korm.r. 2.§ (2);

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Mudris Nándort  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen. 
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o    a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
o    erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának hatóságomhoz történő bejelentéséig.
4.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/12446-4/2021. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 7095 Iregszemcse, Dózsa György utca 48. szám alatt zár alá vett 38,26 m3 vegyes fafajú, méteres és kuglizott tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: