EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.10.19
6100/20165-4/2021
Otto Woods Kft
1081. Budapest, Kun u. 4, fsz. 7
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: bevétel elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét, mely alapján az ellenőrzés alá vont fatermék illegális fakitermelésből származónak minősül.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Otto Woods Kft. (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő terhére elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, az indokoló rész III. Jogkövetkezmények fejezetben foglaltak szerinti 198,7 m3 import fatermék értékesítéséből származó ügyféli bevétel, azaz 8.570.273,- Ft – nyolcmillió-ötszázhetvenezer-kétszázhetvenhárom forint – elkobzását

Jogorvoslati eljárás folyamatban: