EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.08.30.
6100/18121-4/2021
Borovi Impex Kft
2100 Gödöllő, Liget utca 2/a.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya:  figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés korrekciós intézkedés megtételére

Megállapítások: Az Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Borovi Impex Nagyker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    50 000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    a Megállapított jogsértések között megállapított hiányosságok megszüntetésére, így az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövetési rendszerének („EUTR KÉZIKÖNYV”), azaz annak leírásának és mellékleteinek (továbbiakban együtt: DDS), ezen belül különösen a „DDS-E05 Kockázat elemzés és értékelés” moduljának kijavítására és  hatóságomnak a megtett intézkedésekről történő értesítésére kötelezem határozatom véglegessé válásától számított 15 napon belül. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: