EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.09.29.
6100/6852-9/2021
Erdélyi Lóránt
7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1/A
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés bejelentésre / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások: Ügyfél nem küldte meg a fakitermeléssel érintett 0240 helyrajzi számon lévő, Iregszemcse 36A erdőrészletre vonatkozó elkülönített telephelyi készletnyilvántartását, ezzel megszegte  414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR Korm.r. 3.§ (2); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 8. § (3); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Erdélyi Lórántot  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként, telephelyenkénti bontásban történő teljeskörű megküldéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: