EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.12.03.
6100/26981-3/2021
VADEX Mezőföldi Erdő-és Vadgazdálkodási Zrt
8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: kötelezés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c);   EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    az alábbi hiányosságok megszüntetésére és a hatóságomnak a megtett intézkedésekről történő értesítésére, továbbá a vonatkozó dokumentumok másolatban történő megküldésére kötelezem határozatom véglegessé válásától számított 30 napon belül:
a)    Kötelezem az Ügyfelet az ellenőrzés megállapításainál – az indokoló rész II. 1-2. pontjaiban – felsorolt hiányosságok jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére!
b)    Kötelezem az Ügyfelet a kellő gondosság elvén alapuló rendszerének a (továbbiakban: DDS) fenti 1. a) pont szerinti intézkedésekkel összhangban történő kiegészítésére, a kiegészített DDS megküldésére!

Jogorvoslati eljárás folyamatban: