EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.06.20
6100/85-12/2021
Ábrahám Béla
6430 Bácsalmás, Gróf Széchenyi utca 83.
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés, erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követési eljárása dokumentációs rendszerének adatai közül a fentiekben részletezett FA-AA4947376 sorszámú szállítójegy ügyféli példányát nem őrizte meg öt évig, ezzel az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti megőrzési kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikke; EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (7) a); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Ábrahám Béla (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    figyelmeztetésben részesítem;
 2.    200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: