EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.04.26.
6100/2128-6/2022
Ménkesi Erdőbirtokosság
3153 Dorogháza, Szent István út 56/a
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: A 6100/2128-5/2022. iktatószámú határozat kiegészítése

Megállapítások: 

Megsértett jogszabályi rendelkezés:  

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Ménkesi Erdőbirtokossági Társulat (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő részére 6100/2128-6/2022. iktatószámon kiadott határozatom rendelkező részének 2. pontját az alábbiakkal egészítem ki:
Az erdővédelmi bírságot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01040700-00000000 számú számlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni kiegészítő határozatom véglegessé válásától számított 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.
A kiegészítés a 6100/2128-5/2022. iktatószámú határozatban megállapított további rendelkezéseket nem befolyásolja, annak indokolását nem módosítja.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: