EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.11.02.
6100/20164-10/2021
Karács László
1183 Budapest, XVIII. ker. Ráday Gedeon u. 1. B/1 ép. FS em. 5. ajtó
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés hiányosságok megszüntetésére / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / szállítóeszköz használatának megtiltása

Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg  hatóságom részére  az általa forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartását, a nyilvántartásról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom, ezzel megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat.  Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Ügyfél a kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövetési eljárása dokumentációs rendszerének adatait, az továbbá az általa 2021. július 7-ét követően kiállított szigorú számadású szállítójegy(ek)et nem őrizte meg öt évig, ezzel az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti megőrzési kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/F. § (4); Evt. 90/A. § (7) a);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Karács László  egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változás(oka)t az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (4) bekezdése szerint jelentse be határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a)    az Ügyfél szállítójegyei jogszabályban előírt nyilvántartásának létrehozásáig, a nyilvántartás megküldéséig és annak beérkezéséig,
b)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövethetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó naprakészen vezetett dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
c)    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és a készletadatok hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 15 napra.
4.    Megtiltom az Ügyfél tulajdonában és üzemeltetésében álló
a)    JWN-408 forgalmi rendszámú, ZCFC35A2005554493 alvázszámú IVECO gyártmányú DAILY 35C14 típusú tehergépjármű,
b)    HLG-447 forgalmi rendszámú, TSCN12287A9100858 alvázszámú PEUGEOT gyártmányú BOXER 23 típusú tehergépjármű
faanyag kereskedelmi tevékenységhez történő használatát a rendelkező rész 3. pontjában foglalt feltételek teljesítéséig, de legalább határozatom véglegessé válásától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: