EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.02.16
6100/5400-1/2021
Szabó Józsefné
4281 Létavértes, Temető u. 7
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása /FELTÉTELEKET TELJESÍTETTE/

Megállapítások: Ügyfél nem rendelkezik az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszerrel(DDS), ezzel az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kötelezettségét. Kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszer hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2019 és 2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a)-c); Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Szabó Józsefné -t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    1.200.000,- Ft – azaz egymilliókettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
o    az Ügyfél erdei faválasztékai 2021. üzleti év első napjára, ill. jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: