EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.07
6100/155-21/2020.
Támba Kft.
4552 Napkor, Kossuth u. 142
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : kötelezés regisztrációra / figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások : Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Ügyfél megsértette az előírt szállítási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)-(2) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Támba Erdőgazdálkodási, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
2. figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -