EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.04.02
6100/126-2/2020.
Rémai-Kovács József László
2028 Pilismarót, Árpád utca 9.
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapí-tása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / adatváltozás bejelentésre felhívás / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások : Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. Az Ügyfél illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék forgalomba hozatalával megszegte az Evt. 90/A. § (1) bekezdésében foglaltakat. Az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, erdei faválasztékainak az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti,  az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. Az Ügyfél nem vezet szigorú számadású nyilvántartást az általa használt szállítójegy tömbökről. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválasztékok szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Más esetekben az Ügyfél nem a vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (1); EUTR Korm.r. 3. §; EUTR FMr. 8. § (3) ; EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 2-4. §; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Rémai-Kovács József László (a továbbiakban: Ügyfél) egyéni vállalkozót, mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
a) Felhívom, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplőkről vezetett nyilvántartásban rögzített adataiban (telephely adat) bekövetkezett változást határozatom kézhezvételétől számított 15 napon belül jelentse be a hatóságom honlapján elérhető elektronikus felületen keresztül, egyúttal a bejelentés megtörténtéről jelen határozatom iktatószámára hivatkozással értesítsen.
2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a) a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig,
b) az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 15 napra.
3. A 6100/126-1/2020. számú jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti végzéssel ideiglenes biztosítási intézkedésként elrendelt zár alá vétel hatályát veszti jelen döntésem véglegessé válásával.

Jogorvoslati eljárás folyamatban