EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.12.15.
6100/16573-7/2022
Négy-Habók Kft
5200 Törökszentmiklós, Damjanich utca 41/A
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt¬ / kötelezés DDS rendszer létrehozására és megküldésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a) - c) pontjai szerinti kötelezettségét. Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés:  Evt. 90/F. § (1); EUTR r. 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a) - c); Evt. 90/A. § (6);   

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Négy-Habók Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    250.000,- Ft – azaz kétszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Kötelezem az Ügyfelet
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) teljeskörű létrehozására és annak másolati példányának hatóságomhoz történő megküldésére határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: