EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.28.
6100/21327-4/2022
Gyenes Csaba
6645 Felgyő, Ságvári Endre u. 8
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés:  Evt. 90/A. § (7) e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Gyenes Csabát  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/21327-2/2022. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 6067 Tiszaalpár, Petőfi Sándor u. 72. szám alatt zár alá vett fatermék egészének elkobzását.  

Jogorvoslati eljárás folyamatban: