EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.18.
6100/33-2/2020.
Lakatos Zsolt
3525 Miskolc, Pacsirta utca 102.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem alkalmaz szállítójegyet. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) ; Evt. 90. § (1) bekezdésével és az EUTR FMr. 2-4. §; 

Döntés rendelkező része: 

A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lakatos Zsoltot (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

1. 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o  a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig
o  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának hatóságomhoz történő bejelentéséig, valamint
o    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig.

4. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 4300/1427-1/2019. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4. címen zár alá vett 1,7 m3 mézgás éger, cser fafajú konyhakész tűzifa elkobzását. 
 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: