EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.10.
6100/15158-14/2022
Csontos Dominik Tihamér
9752 Kenéz, Kossuth Lajos utca 26.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés és erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / szállítóeszköz használatának megtiltása  

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követési eljárása dokumentációs rendszerének adatai közül az általa vásárolt tűzifa szállításához kapcsolódó FA-AA6655881 sorszámú szállítójegyet nem őrizte meg, mivel adatszolgáltatásiban ezt az iratot nem küldte meg.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 5. cikk; EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90. § (1); EUTR Korm.r. 2. § (3) és EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (7) a); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Csontos Dominik Tihamér  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem;
2.    200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom
a)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, annak megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
b)    az Ügyfél szállítójegyei jogszabályban előírt nyilvántartásának létrehozásáig, a nyilvántartás megküldéséig és annak beérkezéséig,
c)    az Ügyfél erdei faválasztékai 2022. üzleti év első napjára, illetve jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és a készletadatok hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.
4.    Megtiltom az Ügyfél használatában álló, IVZ657 forgalmi rendszámú, KNESD01324K981586 alvázszámú KIA gyártmányú K 2500 típusú tehergépjármű faanyag kereskedelmi tevékenységhez történő használatát a rendelkező rész 3. pontjába foglalt feltételek teljesítéséig, de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: