EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.10.03.
6100/3392-10/2022
Németh László Kft
8960 Lenti, Petőfi u 34/B
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés/ kötelezés DDS kijavítására 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelésre és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. A szükséges dokumentumok szállítás során való, valamint a jogszabályi előírások szerinti formában való rendelkezésre állásának hiánya miatt az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdéséiben az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a NÉMETH LÁSZLÓ Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem;
2.    Kötelezem az Ügyfelet
o    az indokoló rész II. Megállapított jogsértések részben felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére és a szabályzat megküldésére határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: