EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.16
6100/386-7/2020
Orsós Péter
7631 Pécs, Paál László utca 19
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása 

Megállapítások : A 4300/399-6/2019. számú határozatomban elrendelt, az Evt. 90/K. § (1) bekezdés ce) pontja szerinti zárlati intézkedést az Ügyfél megsértette azzal, hogy Ügyfél faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységének újbóli végzéséhez előírt feltételek teljesítése nélkül, az FA-AA3836501 - FA-AA3836525 sorszámtartományú szállítójegy tömb tanúsága szerint, legalább 18 alkalommal faterméket vásárolt.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/K. § (1) ce) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Orsós Pétert  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/368-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 7631 Pécs, Paál László utca 19. szám alatt, az FIP-217 frsz.-ú tehergépjárműre felterhelt állapotban zár alá vett 5 m3 vegyes fafajú tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :