EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.11
6100/538-8/2020
KOSTAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
4551 Nyíregyháza, Nyíregyházi út 47.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása, intézkedés elrendelése faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások : Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentést nem  kellő körültekintéssel hajtotta végre, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket.  Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Az Ügyfél megsértette az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. Az Ügyfél az illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék forgalomba hozatalával megszegte az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (2) és (3); EUTR r. 4. cikk (1); Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KOSTAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. 400 000- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. A feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére alkalmas korrekciós intézkedések megtételére szólítom fel:
a. ennek keretében kötelezem
i. az ellenőrzés megállapításainál felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
ii. az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére;
b.  azzal, hogy a hibák, hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedéséről, a vonatkozó dokumentumok másolatban való megküldésével jelen határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül köteles értesíteni.
3. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen. 
4. Zárlati intézkedést rendelek el, melynek keretében a fatermékkel kapcsolatos tevékenység végzését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom a rendelkező rész 2. és 3. pontjában foglaltak teljesítéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :