EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.07
6100/14-13/2020.
Oláh Pál
3573 Sajópetri, Rózsadomb u. 2
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés, ill. erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / törlés a faanyag kereskedelmi láncszereplők nyilván-tartásából / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások : Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások (kellő dondosság elvén alapuló naprakész dokumentációs rendszer) nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A hatóság nyilvántartása alapján  az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy használatát.  Az Ügyfél nem tett eleget a NÉBIH által vezetett faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változás bejelentésére vagy a hibásan tett bejelentés javítására vonatkozó kötelezettségének. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2);   EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Oláh Pál-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. 150.000,- Ft – azaz egyszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3. Az Ügyfelet törlöm a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából.
4. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére előírt bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám ismételt megszerzéséig, 
o a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, a létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig,
o  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, 
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :