EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.15
6100/505-5/2020
Knapp Ferenc
7843 Tésenfa, Kossuth Lajos utca 28.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Ügyfél  nem küldte meg az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (DDS) dokumentációját (leírását, másolatát). Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2019. és 2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. A szállítójegy nélkül történt szállítással  az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy az Ügyfél az általa kötött, Esztergályhorváti 0180. hrsz.-ú terület faállományának eladására vonatkozó szerződését nem őrizte meg öt évig.

Megsértett jogszabályi rendelkezés :  EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR FMr. 8. § (3) ; Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (7) a); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Knapp Ferenc erdőgazdálkodót  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 250.000,- Ft – azaz kétszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :