EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.28
6100/92-6/2020
KOV-ÉK 2006 Kft (2019)
9835 Mikosszéplak, Kossuth Lajos utca 19
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél illegális fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket hozott forgalomba. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A nyitókészlet felvételének és a naprakész dokumentációs rendszer elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR Korm.r. 3.§ (2);

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KOV-ÉK 2006 Építőipari- Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél),
1. 200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem
2. elrendelem a 4300/987-1/2019. számú helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv és annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján, az Ügyfél tulajdonát képező, a Zalaerdő Zrt. Csácsi rakodóján zárolt, 3,59 űrméter (3,5x2,5x0,5 méter befoglaló méretű) akác fafajú, hasított méteres tűzifa elkobzását.
3. az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom,
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének (DDS) és az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
- az erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy tömbök sorszámtartományának előírt formában és megfelelő tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig,
-    az Ügyfél erdei faválasztékainak 2020. évi nyitókészlete készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :