EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.03.19
6100/212-1/2020.
Dajka Zoltán István
1221 Budapest, Kiránduló u. 28/A
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra

Megállapítások : Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  Ügyfél nem szerepel a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásában, kizárólag az erdőgazdálkodó nyilvántartásban található meg. Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetettjogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer). 

Megsértett jogszabályi rendelkezés :  Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1); Evt. 90/A. § (6) ;

Döntés rendelkező része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Dajka Zoltán Istvánt (1221 Budapest, Kiránduló u. 28/A.; születési hely és idő: Budapest, 1977. június 07.; anyja neve: Hajdu Judit Ágnes, erdőgazdálkodói kód: 1022657) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy amennyiben a jövőben is kíván faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet végezni, akkor a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -