EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.01.04
6100/199-10/2020
Kovács László
6050 Lajosmizse Mizse tanya 394
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt /fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások : A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél felhívásom ellenére sem küldte meg az általa felhasznált és értékesített fatermékekről vezetett nyilvántartását, így annak hiányát kellett megállapítanom. Megküldött adatszolgáltatása alapján ilyennel nem rendelkezik, így ennek hiányát kell megállapítanom. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A nyitókészlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta a jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségének teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR Korm.r. 3.§ (2); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kovács László őstermelő erdőgazdálkodót (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 150.000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének (DDS) és az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
- az erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy beszerzéséig és a szállítójegyek sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, 
-    az Ügyfél erdei faválasztékainak 2020. évi nyitókészlete, készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :