EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.01.10.
6100/24181-7/2021
Petrovics László
7851 Drávaszabolcs, Fő utca 26.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása

Megállapítások: A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/K. § (1) ce); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1.    200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/24181-1/2021. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján a Zalaerdő Zrt. 8800 Nagykanizsa, 0512 hrsz.-ú telephelyén zár alá vett 2 m3 vegyes fafajú méteres tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: