EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2023.01.17.
6100/24933-2/2022
Varró János
2366 Kakucs, Bem utca 8.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / felhívás regisztrációra és szállítójegy bejelentési kötelezettség teljesítésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Varró János (a továbbiakban: Ügyfél) faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1.    figyelmeztetésben részesítem.
2.    Az Ügyfelet felhívom, hogy amennyiben a jövőben faanyag kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, előtte tegyen eleget 
a)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének,
b)    erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, illetve formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentési kötelezettségének.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: