EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2023.01.17.
6100/13125-5/2022
Bencsok és Társa BT
2651 Rétság, Buzavirág u. 7.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt/ kötelezés hiányosságok megszüntetésére / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 5. cikk; EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 8. § (3);  

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben Bencsok és Tsai Faipari és Kereskedelmi Betéti Társaság-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom
-    az EUTR rendelet 5. cikke és az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti nyomon követhetőségi eljárás és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig,
-    az Ügyfél erdei faválasztékai 2022. üzleti év első napjára, illetve jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és a készletadatok hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 15 napig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: