EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2023.01.17.
6100/16163-22/2022
Szávai Zoltán
8854 Őrtilos, Szentmihályhegy 49
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt  és fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása, valamint fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a) - c) pontjai szerinti kötelezettségét. Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. A nyitó készlet nem megfelelő tartalmú rögzítésével az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a) - c); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (7) a) és e); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90. § (3); EUTR Korm.r. 2. § (3) és EUTR FMr. 2-4. §.;  

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Szávai Zoltán egyéni vállalkozót(a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    600.000,- Ft – azaz hatszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) teljes körű létrehozásáig és az arról szóló dokumentáció hatóságomhoz történő megküldéséig és beérkezéséig, 
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.
3.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/16163-1/2022. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Szántódi Erdészet (8621 Szántód, Római u. 1.) zár alá vett 11 m3 és 11,5 m3 összesen 22,5 m3 akác fafajú hengeres, 2 méteres tűzifa elkobzását helybenhagyással. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: