EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2023.01.17.
6100/19633-8/2022
Farkas István
5919 Pusztaföldvár, Dózsa utca 22
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt és kötelezés regisztrációra, valamint fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 5. cikk; EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Farkas Istvánt (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    150.000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Felszólítóm az Ügyfelet, hogy amennyiben a jövőben is kíván faanyag kereskedelmi tevékenységet végezni, akkor a tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének.
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom
o    a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o    erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, illetve formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, 
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 90 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: