EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.07.03
04.4/282-7/2018
Oregon-2003 Kft.
2713 Csemő, Pesti út 000161/32
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Fatermék, valamint fatermék értékesítéséből származó bevétel elkobzása.

Megállapítások : Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának megkezdését, csak a befejezését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont. Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR FMr. 7. § (3) bekezdés

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Oregon – 2003. Kft.-t (székhely: 2713 Csemő, Pesti út 000161/32; adószám: 13110477-2-13) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,
1. figyelmeztetésben részesítem.
2. Elrendelem az Ügyfél 2018. február 15-én, valamint 2018. április 3-án postára adott nyilatkozata szerint a saját tulajdonában álló, a Péteri Euro Aszfalt telephelyére beszállított és ott „idegen helyen tárolt készletként” nyilvántartott 18 m3 akác faanyag elkobzását. Az elkobzott faanyagot az Ügyfélnek a NÉBIH 2213 Monorierdő, Beton út 86. szám alatti telephelyére kell a saját költségére és veszélyére a határozat kézhezvételétől  számított 15 napon belül, munkanapon 8 és 16 óra között beszállítani és lerakodni. 
3. Elrendelem 4.194.810,- Ft – azaz négymillió-százkilencvennégyezer-nyolcszáztíz forint – illegális eredetűnek minősülő fatermékből származó bevétel elkobzását.. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -