EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.11.30.
04.4/1856-3/2018
Rosu Cristian
Ors. Pecica Jud. Arad Str. 1 BLAS. Sc. B ap. 12, Romania
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozet fetrmék elkobzásának elrendeléséről.

Megállapítások: Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél sem az ellenőrzés során, sem az eljárás későbbi szakaszában nem igazolta az ellenőrzés alá vont tűzifa legális eredetét, ezért vélelmezni kell, hogy a fatermék illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Rosu Cristian (lakcím: Ors. Pecica Jud. Arad Str. 1 BLAS. sc. B ap. 12, Romania; CNP 1750730221208) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben
1. elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 04.4/1856-1/2018. számú jegyzőkönyv és az 04.4/1856-2/2018. számú végzés alapján NÉBIH 6821 Székkutas, I. kerület 75 telephelyen zárlat alá helyezett 1 köbméter cser és 4 köbméter tölgy, valamint 1 köbméter bükk fafajú faanyag elkobzását. 
2. Az Ügyfelet figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -