EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.11.21.
04.4/1855-3/2018
Raicu Cristinel
Jud. AR Ors. Pecica Str. 403 nr.10., Romania
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozet fetrmék elkobzásának elrendeléséről.

Megállapítások: Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél sem az ellenőrzés során, sem az eljárás későbbi szakaszában nem igazolta az ellenőrzés alá vont tűzifa legális eredetét, ezért vélelmezni kell, hogy a fatermék illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Raicu Cristinel  (lakcím: Jud. AR Ors. Pecica Str. 403 nr. 10., ) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben
1. elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 04.4/1855-1/2018. számú jegyzőkönyv és az 04.4/1855-2/2018. számú végzés alapján NÉBIH 6821 Székkutas, I. kerület 75 telephelyen zárlat alá helyezett 1,5 köbméter tölgy és 1,5 köbméter cser fafajú faanyag elkobzását. 
2. Az Ügyfelet figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -