EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.11.07.
04.4/1971-2/2018
Kovács Zsolt
7694 Hosszúhetény, Hársas u. 6.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság kiszabása zárlati intézkedés megszegése miatt.

Megállapítások: Zárlati intézkedés megszegése.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 108. § (4) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kovács Zsoltot (lakcím: 7694 Hosszúhetény, Hársas utca 6.; EUTR technikai azonosító szám: AA6196585) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
250.000,- Ft – azaz kétszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
Egyúttal felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy a 04.4/128-10/2018. iktatószámú határozatom rendelkező részének 3-4. pontja szerinti tilalom – az erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR FMr.) 6. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig – továbbra is érvényben van.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -