EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.10.26.
04.4/1379-14/2018
Pendli István Attila
8790 Zalaszentgrót, Erzsébet Királyné utca 4.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felhívás nyilvántartásba bejelentett adatok változásának bejelentésére.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék magyarországi forgalomba hozatalával megszegte az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés és az Evt. 90/A. § (1) bekezdésében foglaltakat. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  a faanyag szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 9-11. §;  EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Pendli István Attilát (székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Erzsébet királyné utca 4.; adószáma: 65205268-2-40; EUTR technikai azonosító száma: AA5832299) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. felhívom, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplőkről vezetett nyilvántartásban rögzített adataiban bekövetkezett változást határozatom kézhezvételétől számított 15 napon belül jelentse be a hatóságom honlapján elérhető elektronikus felületen keresztül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -