EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.10.25.
04.4/1368-6/2018
Lőrinc-Tüzép Kereskedelmi Kft.
2214 Pánd, Széchenyi utca 11.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél a tűzifát tömegre értékesítette, azonban a szállítójegyen nem került feltüntetésre a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanusító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítója, ill. a szállítójegyhez nem került csatolásra a mérlegelési jegy, az útólagosan hatóságom részére megküldött mérlegelési jegyen szereplő adatok nem egyértelműen kapcsolhatók össze az ellenőrzéssel érintett fatermékkel.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 9-11. §; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; EUTR FMr. 4. § (2) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Lőrinc-Tüzép Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 2214 Pánd, Széchenyi utca 11., technikai azonosítószám: AA0069926) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -