EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.10.25.
04.4/1241-28/2018
Felföldi Ernő
7800 Siklós, Aradi u.9.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozat fatermék elkobzásának elrendeléséről, zár alá vétel megszüntetéséről, figyelmeztetésről faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kitöltésével az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 9-11. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Felföldi Ernő (lakcím: 7800 Siklós, Aradi út 9.; erdőgazdálkodói kód: 04012785) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben
1. elrendelem a 04.4/1241-22/2018. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján a Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árkipuszta ipartelepén zár alá helyezett, 90,58 m3 kocsányos tölgy fafajú faanyag elkobzását, egyben megszüntetem ezen faanyag zár alá vételét. 
2. A jelenleg is az Esztergályhorváti 1A erdőrészletben található, korábban zár alá helyezett faanyagot az ingatlan tulajdonosainak kiadom, egyúttal engedélyezem a faanyag elszállítását 
   Farsang László Attila 8741 Zalaapáti, Béke u. 26.
   Simonics Józsefné 8742 Esztergályhorváti, Arany J. u. 47.
  Csécs Ferenc 8742 Esztergályhorváti, Új u. 14.
  Horváth István Gyula 8394 Alsópáhok, Dózsa u. 124.
  Tóth Zsolt 8742 Esztergályhorváti, Mátyás u. 12.
  Belover-Tóth Szilvia 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 65.
tulajdonosok számára azzal, hogy azt a későbbiekben sem lehet kereskedelmi forgalomba hozni.
3. Figyelmeztetésben részesítem az Ügyfelet.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -