EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.09.06.
04.4/1067-10/2018
Marketfa 2011. Építő- és Tüzelőanyag Kereskedelmi Kft.
9743 Söpte, Dózsa György utca 11.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés 

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél által a helyszíni ellenőrzés során bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Marketfa 2011. Építő- és Tűzelőanyag Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 9743 Söpte, Dózsa György utca 11, technikai azonosító szám: AA5829600) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -