EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.09.05.
04.4/948-8/2018
Kun Bálint
3726 Alsószuha. Táncsics Mihály u. 16.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése. Zárlat feloldása.

Megállapítások: Az Ügyfél az ellenőrzés során elmondta, hogy  nem vezet nyilvántartást a forgalmazott faanyagról, ill. azok beszállítóiról, vevőiről, így a nyilvántartások hiányát kell megállapítanom, ezzel megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  a faanyag szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kun Bálint egyéni vállalkozót (3726 Alsószuha, Táncsics Mihály u. 16; Ev: 19887689; adószám: 60282970-1-25) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem
2. felszólítom, amennyiben a jövőben értékesíteni, illetve forgalomba hozni kíván faterméket, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenységének megkezdése előtt tegyen eleget hatóságomnál.
3. Az Ügyfél fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánc tevékenységének végzését (beszerzés-értékesítés-szállítás) felfüggesztem, a tevékenység reklámozását pedig megtiltom 
a. a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
b. az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és hatóságomhoz történő megküldéséig, 
c. erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR FMr.) 6. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.
4. Megszüntetem az ügyfél tulajdonát képező és a 04.4/948-1/2018 számú jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező végzéssel 3724 Ragály, Dózsa György út 57. szám alatt zár alá vett 1,2 m3 KTT hasított, darabolt tűzifa zár alá vételét, és egyúttal rendelkezem a tulajdonos számára történő kiutalásáról az 5. pont szerinti kitétellel.
5. Megtiltom a 4. pont szerinti tűzifa Ügyfél általi forgalomba hozatalát, beleértve annak térítésmentes átadást, ajándékozását is. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -