EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.08.03.
04.4/469-7/2018
AGRO-CUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6348 Érsekhalom, Hild sor 24.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék forgalomba hozatalával megszegte az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés és az Evt. 90/A. § (1) bekezdésében foglaltakat. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az AGRO-CUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (6348 Érsekhalma, Hild sor 24.; adószáma: 13758521-2-03; technikai azonosítószám: AA5839601)) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.  figyelmeztetésben részesítem;
2.  600.000,- Ft – azaz hatszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3.  Elrendelem az indokoló részben körülírt, a 0127745 sorszámú nemzetközi fuvarlevéllel szállított 22,01 köbméter 4 méteres ömlesztett gyertyán és cser fafajú tűzifa szállítmány, illetve a 0116400 sorszámú nemzetközi fuvarlevéllel szállított 16,06 köbméter cser és gyertyán fafajú tűzifa szállítmány forgalomból való kivonását, a fatermék forgalmazásának reklámozását pedig megtiltom.
• a tilalom betartásához kísérő intézkedésként kötelezem az Ügyfelet, hogy határozatom véglegessé válásától számított 8 napon belül küldje meg a határozatom véglegessé válása időpontjára vonatkozó – az Ügyfél erdei faválasztékainak készlet adatait fafajonként és választékonként, telephelyenkénti bontásban a vonatkozási időpont feltüntetésével.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -