EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.07.25.
04.4/491-4/2018
Végh Tüzelő, Építőanyagkereskedő és Fuvarozó Kft.
2855 Bokod, Malom u. 25.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  a faanyag szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdésben előírtaknak.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §, EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Végh Tüzelő, Építőanyagkereskedő és Fuvarozó Kft.-t (székhely: 2855 Bokod, Malom u. 25., technikai azonosítószám: AA5839230; adószám: 11479358-2-11) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -