EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.07.17.
04.4/1267-9/2018
Sármány Tímea
7753 Szajk, Petőfi u. 1.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Feltárt hiányosságok megszüntetésére kötelezés.

Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  a faanyag szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §, EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés, EUTR FMr. 7. § (3) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Sármány Tímea (lakcíme: 7753 Szajk, Petőfi u. 1.; erdőgazdálkodói nyilvántartási szám: 6002414) erdőgazdálkodót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. a Kisnyárád 12 D erdőtervi jelű erdőrészletből származó 3 m3 méteres akác tűzifa szállítójegy nélkül 2018. május 31-én történt szállítása miatt figyelmeztetésben részesítem; továbbá
2. a feltárt – jelen határozat indokoló részben részletezett – hiányosságok megszüntetésére kötelezem azzal, hogy a hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről jelen határozatom véglegessé válását követő 15 napon belül köteles értesíteni az erdészeti hatóságot.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -