EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.07.17.
04.4/381-8/2018
Lácz Norbert
5711 Gyula, Újsor utca 15/2.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Fatermék elkobzásának elrendeléséről és figyelmeztetésről.

Megállapítások: Az Ügyfél sem az ellenőrzés során, sem az eljárás későbbi szakaszában nem igazolta az ellenőrzés alá vont tűzifa legális eredetét, ezért vélelmezni kell, hogy a fatermék illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR FMr. 7. § (3) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lácz Norbert (lakcím: 5711 Gyula, Újsor utca 15/2) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben
1. elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 04.4/381-2/2018. számú jegyzőkönyv és annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján  a következő helyszíneken (5700 Gyula, Rosu utca 8. és 5661 Újkígyós, Eperjesi Tanyák, Tanya 4. ) zárlat alá helyezett 19,4 m3 bükk fafajú és 2 szál gyertyán fafajú faanyag elkobzását. 
Az elkobzott faanyagot az Ügyfélnek kell saját költségére és veszélyére a határozat kézhezvételétől  számított 15 napon belül, munkanapon 8 és 18 óra között beszállítani és lerakodni a következő címre: 6821 Székkutas, I. kerület 75. 
2. Az Ügyfelet figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -