EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.07.09.
04.4/490-12/2018
Novák 1976 Kft.
7530 Kadarkút, nagy utca 67.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés. Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél az ellenőrzés során nem igazolta a nyilvántartásaiban szereplő fatermékek vonatkozásában azok legális eredetét, nyomon követhetőségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Novák 1976 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 7530 Kadarkút, Nagy utca 67.; adószáma: 13604549-2-14) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
300 000,- Ft – azaz háromszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -